Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts tiek nodots publiskai apspriešanai

Mālpils novada  dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu.

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota saskaņā ar Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013-2033 noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm un vīziju.

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2018.gada martā. Programmas sagatavošanas laikā notika iedzīvotāju aptauja un vairākas tematiskās darba grupas, kurās novada iedzīvotāji un nozares speciālisti izvērtēja esošo situāciju un izteica viedokli par katras jomas turpmākās attīstības iespējām.

Lai uzklausītu Mālpils novada iedzīvotāju viedokli par sagatavoto attīstības programmas projektu, no 2019.gada 4. februāra  līdz 2019.gada 11. martam tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā novada iedzīvotāji var izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto dokumentu.

Priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi attīstības programmai” var izteikt:

  • sūtot uz e-pastu: dome@malpils.lv;
  • iesniedzot personiski Mālpils novada dome kanceleja (2stāvā) vai  Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (1 stāvā) (Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads);
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

2019. gada 4.martā plkst.18.00 Maļpils novada domes telpās (Nākotnes ielā 1, Mālpilī) notiks attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksme, kurā novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties diskusijā par novada attīstību.

Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts:


Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības kārtība

Domes lēmums

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti