Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Uzsākta Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam publiskā apspriešana

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam visos izstrādes posmos notika sabiedrības un jaunatnes jomas ekspertu iesaistīšana. Tika īstenoti sekojoši līdzdalības pasākumi:
– 01.12. un 02.12.2017 notika Mālpils novada Jauniešu forums, kas vienkopus pulcēja 77jauniešus un politikas veidotājus un kas bija veltīts jaunatnes jomas rīcības virzienu definēšanai pašvaldībā;
– Jauniešu aptauja – tika izstrādāta jauniešu aptauja saskaņā ar nozīmīgākajiem rīcības virzieniem. Aptauja tika izplatīta elektroniski 2018.gada janvārī un februārī. Atbildes sniedza 120 dažāda vecuma jaunieši;
– 2018.gada vidū tika sagatavoti Vispārējie rādītāji darbam ar jaunatni izvērtēšanai pašvaldībā. Vispārējo rādītāju darbam ar jaunatni izvērtēšanai pašvaldībā sagatavošanai tika piesaistīti jaunatnes jomas eksperti;
– 2018.gada 21.februarī notika jaunatnes jomas ekspertu un novada domes deputātu tikšanās, kurā piedalījās 9 domes deputāti un 2 eksperti;
– 2018.gada 31.janvārī notika plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni pašvaldībā darba grupas tikšanās, kurā piedalījās 9 dalībnieki.
– 2018.gada 25. un 26.jūlijā notika jauniešu līdzdalības pasākums “Idejnīca”, kurā tika noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji saskaņotas jaunatnes politikas plānošanai pašvaldībā, kurā piedalījās 13 jaunieši un 2 eksperti.

Plānošanas dokuments izstrādāts projekta „Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam izstrāde” ietvarots. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

"Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025. gadam"

 

Lūdzam iedzīvotājus iesaistīties un izteikt viedokli, savus ierosinājumus sūtot Mālpils novada jaunatnes lietu speciāliste Antrai Austriņai- Seņkānei uz epastu antra.austrina@gmail.com 
līdz 24.oktobrim.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti